ΠΟΙΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε μια ομάδα δοκιμασμένων και βραβευμένων στελεχών επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία και επιτυχημένη διαδρομή στο οικονομικό γίγνεσθαι, που σχεδιάζουμε, προτείνουμε και υλοποιούμε αναπτυξιακές λύσεις, αξιοποιώντας τη σύγχρονη εταιρική πλατφόρμα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ). Αγκαλιάζουμε όλο το φάσμα της Οικονομίας, του Marketing και της Επιχειρηματικής Καινοτομίας με έμφαση στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

R e a d M o r e

Ο ΣΚΟΠΟΣ
ΜΑΣ

Από τη φύση της η Κοινωνική Οικονομία –μεγάλο κομμάτι της οποίας είναι ο εθελοντισμός- ταιριάζει απόλυτα με τη νέα λογική που έφερε η δημιουργία μιας νέας μορφής επιχειρήσεων, που ονομάζονται ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις).

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε, αναπτύσσουμε και υλοποιούμε με επιτυχία δράσεις και λύσεις που καλύπτουν στο έπακρο τις οικονομικές δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών. Ένα μεγάλο μέρος των κερδών αυτής της οικονομικής δραστηριότητας θα είναι ανταποδοτικό, θα επιστρέφει δηλαδή στο κοινωνικό σύνολο.

R e a d M o r e

Δράσεις

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η Κοινωνική Οικονομία ως μια νέα μορφή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ονομάζεται και Τρίτος Τομέας της Οικονομίας, τοποθετούμενος ανάμεσα σε αυτό το κενό. Ενδεικτικά η Κοινωνική Οικονομία μπορεί να δραστηριοποιείται στην Υγεία, στο Περιβάλλον, στην Πρόνοια Ασθενών Ομάδων Πολιτών, στον Πολιτισμό κ.λπ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΣΕΠ (μη συναφών-ανταγωνιστικών)

-Νομικό πλαίσιο – δημιουργία (φορολογία, διαδικασίες)
-Web services
-Επιλογή μελών – καταστατικό

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

-Mobility (Κινητικότητα / Ανταλλαγές, π.χ. προγράμματα Erasmus)
-Εθελοντισμός
-Παιδιά Μεταναστών
-Νεολαία και Διάστημα

ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

-Ίδρυση και Ανάπτυξη Κοινωνικών Παντοπωλείων
-Πρωτοβουλίες Εθελοντισμού με Κοινωνικό Αντίκρισμα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

-Προγράμματα για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας στις σχέσεις πολίτη-κράτους-αρχών
-e-thelo. Ηλεκτρονική, διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι πολίτες θα εκθέτουν τα αιτήματά τους, τα «θέλω» τους τα οποία θα αξιολογούνται και θα οδηγούν όπου είναι αναγκαίο και εφικτό σε application

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Ηλεκτρονικό Μουσείο, e-gallery)

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (διδασκαλία εξ αποστάσεως / e-learning).

 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ.

Επανέναρξη δράσεων που στηρίζονται στην ευρυζωνικότητα (metropolitan net) και έχουν παραμείνει σε αδράνεια.