Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και η κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη και στην Αμερική αποτελούν επιτυχημένες πρακτικές εδώ και πολλές δεκαετίες. Στην Ελλάδα είναι μια νέα μορφή επιχειρήσεων και όπως συμβαίνει σε όλα τα καινούργια πράγματα υπάρχουν απορίες και ερωτήματα. Μέσα από το Forum της Κοιν.Σε.Π. SOCIALPOLIS, θέλοντας να συμβάλουμε στη διάδοση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας προς κάθε κατεύθυνση, σταχυολογήσαμε κι κωδικοποιήσαμε τα πιο συχνά ερωτήματα και σας τα παρουσιάζουμε με σύντομες και περιεκτικές απαντήσεις.

 

Τι είναι η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση» (Κοιν.Σ.Επ.);

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), είναι ένας νέος φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας που εμφανίσθηκε με τον πρόσφατο Ν. 4430/2016. Στην ουσία είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.
Πώς ορίζεται η «Κοινωνική Οικονομία» ;
Κοινωνική οικονομία είναι μια αλληλέγγυα οικονομία, είναι ένας άλλος χώρος οικονομικής δραστηριότητας, πέρα από την ανταγωνιστική οικονομία και μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά για το εισόδημα και την απασχόληση, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, της δυσπραγίας και της φτώχειας, επιστρατεύοντας μέσα όπως η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός και οι δωρεές.

Ποιο είναι το νέο στοιχείο που προσφέρει η αλληλέγγυα οικονομία

Η αλληλέγγυα οικονομία αποτελεί -υπό ευρεία έννοια- ένα τρίτο τομέα της οικονομίας, με τα όρια μεταξύ αυτών να μην είναι πάντοτε ευδιάκριτα. Ο πρώτος τομέας αφορά στην ιδιωτική εμπορευματική οικονομία, δηλαδή τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με σκοπό το κέρδος. Ο δεύτερος τομέας αφορά στη δημόσια ή κρατική οικονομία, που το κράτος ή άλλες μονάδες προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες με αναδιανεμητικό χαρακτήρα. Ο τρίτος τομέας αφορά το ευρύ πεδίο της αλληλέγγυας οικονομίας. Είναι μια οικονομική δραστηριότητα που ξεκινάει «από κάτω». Πρόκειται κατά κύριο λόγο για μια πρωτοβουλία των πολιτών («οικονομία των πολιτών», δηλαδή από τους πολίτες και για τις ανάγκες αυτών) που δεν αποσκοπεί στο κέρδος. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια «οικονομία των πραγματικών αναγκών». 

Τι αντικείμενο μπορεί να έχει μια ΚΟΙΝΣΕΠ;

Μια ΚΟΙΝΣΕΠ δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από μια οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εταιρεία: μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε όποιο πεδίο παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής και διάθεσης προϊόντων επιθυμεί - αγροτική καλλιέργεια και κτηνοτροφία, μεταποίηση, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, απλές, τεχνικές ή επιστημονικές υπηρεσίες, έρευνα, εκδηλώσεις, πολιτιστικά, κοινωνική φροντίδα, αθλητικά κοκ!


Πώς θα φτιάξω τη δική μου κοινωνική επιχείρηση Κοιν.Σ.Επ. ;

Η Κοιν.Σε.Π. SOCIALPOLIS παρέχει σύγχρονες και ευέλικτες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής, δημιουργικές ιδέες και πρακτική εκπαίδευση, σε νέους επιχειρηματίες που ονειρεύονται να δημιουργήσουν τη δική τους καινοτόμο κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση.  Η τεχνική βοήθεια και συμπαράσταση  πραγματοποιείται καθόλη την επιχειρηματική διαδρομή, με υψηλό επαγγελματισμό και μοναδική τεχνογνωσία, καθώς και ανθρώπινη, πρόσωπο με πρόσωπο καθημερινή υποστήριξη

Ποιες εξειδικευμένες υπηρεσίες μπορεί να μου προσφέρει η Κοιν.Σε.Π. SOCIALPOLIS;

  • Να δεις τι χρειάζεται για να φτιάξεις τη δική σου Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Ίδρυση και Έναρξη οικονομικής δραστηριότητας, Καταστατικό, διαδικασίες ΔΟΥ, ΚΑΔ & ΑΦΜ, Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, Άδειες, Φορολογία και Ασφάλιση ΟΑΕΕ).
  • να κατατοπιστείς σε νομικά, φοροτεχνικά και εμπορικά ζητήματα (φορολογία, μερίσματα, διανομή κερδών).  
  • να έχεις συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη σε κάθε σου βήμα, πριν και μετά την ίδρυση.  
  • να δημιουργήσεις τη δική σου εταιρική ταυτότητα, να φτιάξεις μια αξιόλογη επαγγελματική εταιρική εικόνα και να προβάλλεις την επιχείρησή σου αποτελεσματικά στο διαδίκτυο και την αγορά.  
  • να κρατάς επαφή με ένα πλήθος δραστηριοτήτων και δικτύων στον κλάδο που έχεις επιλέξει και να έρθεις σε επαφή με δυνατούς εμπορικούς εταίρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
  • να βρεις χρηματοδότηση από την Ελλάδα ή την Ευρώπη, να επωφεληθείς από επιδοτήσεις ΕΣΠΑ και να πάρεις μέρος σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Εθνικά και Ευρωπαϊκά. 
  • να έχεις ενεργό συμμετοχή στο οικοσύστημα της κοινωνικής οικονομίας μέσα από δράσεις δικτύωσης στην Ελλάδα και διεθνώς, τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, εργαστηρίων πρακτικής κατάρτισης και ειδικών συλλογικών συνεδρίων.

 

Τι γίνεται με τα κέρδη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων; Ποιος είναι ο τρόπος φορολόγησής τους και τι κίνητρα υπάρχουν;

Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή. Τα κέρδη διατίθενται ποσοστιαία, ετησίως, ως εξής:

  • 5% για το σχηματισμό αποθεματικού.
  • Έως 35% διανέμεται στους εργαζόμενους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό.
  • Το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ. Επίσης οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Υπάρχουν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις ή άλλες ευθύνες στα μέλη που απλά συμμετέχουν (και δεν εργάζονται) στις εταιρείες αυτές;

Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος της Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της.


Αν έχετε κάποια απορία ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση μη διστάσετε...                                                             επικοινωνία  Link


Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις Κοιν.Σ.Επ.